Về Chúng Tôi

Tầm nhìn

Hàng triệu người có cuộc sống tiện lợi hơn nhờ hệ sinh thái của ezDeFi

Sứ Mệnh

Đơn giản hoá cách mọi người lưu trữ, tiết kiệm, thanh toán và giao dịch tiền điện tử. Mang tiền điện tử vào trong đời sống hàng ngày.

ezdefi team

Ban Cố Vấn

ezdefi team

Giáo Sư Alex Siow

Cố Vấn Chiến Lược

ezdefi team

Giáo Sư Keith Carter

Cố Vấn Blockchain 

ezdefi team

Giáo Sư Andy Yeo

Cố Vấn Pháp Lý

Ban Giám Đốc

ezdefi team

Thanh Dao, MBA

Founder – CEO

Anh Pham

CTO

ezdefi team

Loc Dinh

CCO

Đội Phát Triển

ezdefi team

Phuc Anh, PhD

R&D Lead

ezdefi team

Hoang Nong

Blockchain Specialist

ezdefi team

Thang Nguyen

Smart Contract Leader

ezdefi team

Dat Pham

PHP Developer

ezdefi team

Tien Nguyen

Eco system Lead

ezdefi team

Wilson Pham

Mobile & Extension QA

ezdefi team

Louis

Technical Writer

ezdefi team

Dat Hoang

Frontend Developer

ezdefi team

Luiz Ribeiro

Brazil Embassador

ezdefi team

Duong Vi

Ecommerce Plugin QA

ezdefi team

Chinh Vu

Extension Developer

ezdefi team

Tho Nguyen

Mobile App Developer

Đội Marketing

ezdefi team

Minh Nguyen

Community Support

ezdefi team

Yen Nguyen

Customer Support

ezdefi team

Ann Dao

Community Support

ezdefi team

Tu Luu

Designer