Cổng Thanh Toán ezDeFI

Chấp nhận thanh hơn 2500 loại toán tiền điện tử trong vài phút với hơn 2500 loại tiền điện tử.

Các bước tích hợp Cổng thanh toán ezDeFi

Mobile App Wallet

Mobile App Wallet

Bước 1

BƯỚC 1

Tải plugin trên ezdefi.com

Bước 2

BƯỚC 2

Tạo tài khoản, thêm ví và nhận API Key

Bước 3

BƯƠC 3

Tích hợp plugin vào trang web của bạn

Bước 4

BƯỚC 4

Trải nghiệm cổng thanh toán ezDeFi

Phí Giao Dịch 0.1%

Giảm chi phí giao dịch xuống còn 0,1% chỉ trong 4 bước nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tưởng tượng số tiền mà bạn có thể tiết kiệm được theo thời gian nếu bạn chọn cổng thanh toán ezDeFi!
ezdefi gateway transaction fee

Thanh Toán Không Trung Gian

Cổng thanh toán ezDeFi là phương thức thanh toán mới, loại bỏ hoàn bên trung gian. Với ezDeFi, bạn có thể thanh toán trực tiếp cho người bán của mình mad không có bất kì rắc rối nào.
ezDeFi gateway

Hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử

Cổng thanh toán của chúng tôi cho phép người dùng gửi và nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền điện tử. Chúng tôi tăng cường quy trình thanh toán bằng cách giảm số lượng các bên trung gian tham gia.
ezdefi gateway

Không Có Khoản Bồi Hoàn

Cổng thanh toán ezDeFi là cổng thanh toán không bồi hoàn cho các giao dịch có rủi ro cao. ezDeFi xử lý nhanh chóng và dễ dàng các khoản thanh toán thương mại điện tử mà không có rủi ro bị bồi hoàn.
ezdefi gateway