Làm sao để giành 200$ từ Minigame ezDeFi x BambooDeFi

Đừng bỏ lỡ cơ hội trúng ngay 200$ USDT từ minigame ezDeFi x BambooDeFi Tham gia minigame tại: https://twitter.com/ezDeFi/status/1346451483416428547 Giải thưởng minigame ezDeFi x BambooDeFi là gì? Tổng số tiền trong nhóm phần thưởng từ ezDeFi và BambooDeFi 100$ USDT từ BambooDeFi 100$ USDT từ ezDeFi. Làm cách nào để tham gia minigame ezDeFi xBambooDeFi? […]