Minigame ezDeFi x NEM: Trúng tới $200 USDT từ ezDeFi và NEM!

Thưởng thức minigame ezDeFi x NEM và nhận cho mình tới $200 USDT từ ezDeFi và NEM! Tham gia minigame tại: https://twitter.com/ezdefi/status/1344961566072950784?s=21 Giải thưởng minigame ezDeFi x NEM là gì? Tổng số tiền trong nhóm phần thưởng từ ezDeFi và NEM 100$ USDT từ NEM. 100$ USDT từ ezDeFi. Làm cách nào để tham gia […]