Chào mừng đối tác mới của ezDeFi – MCDEX

Cùng gặp gỡ đối tác mới của chúng tôi – MCDEX – àn giao dịch phi tập trung Monte Carlo (MCDEX) là một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung – một nền tảng giao dịch cho phép giao dịch hiệu quả và minh bạch với đòn bẩy. ezDeFi rất vui mừng thông báo, […]