KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÚC ĐẨY CÁC DỰ ÁN DEFI

Vì sao chúng tôi lựa chọn hỗ trợ các Dự án DeFi Việt Nam? Giống như bao start-up công nghệ trong lĩnh vực Blockchain khác tại Việt Nam, ezDeFi mang trong mình ước mơ về một tương lai gần chỉ khi thanh toán truyền thống sẽ dần bị loại bỏ và thay vào đó là […]